Flammer.dk varmer Danmark
-vi vil være billigst og bedst!

Flammer ApS leverer kvalitets brænde som stables i vores praktiske palletårne.
Vores lufttørrede brænde har vokset i danske skove, dette sikrer at de højeste bæredygtighedskrav er opfyldt. Alt bearbejdning er udført på dansk jord, og sikrer derved et absolut minimum af Co2 udledning.
Vores ovntørret træ giver et væsentligt bedre brænde som er kernetørt og ved levering klar til at komme direkte i pejsen eller i brændeovnen.
Vores udvalg af træpiller består udelukkende af træpiller af høj kvalitet, som har en høj brændværdi og efterlader minimalt aske.

Vi har gjort det så billigt og nemt som muligt for vores kunder, at gå den kolde tid i møde.

Ovntørret brænde

Vores udvalg af brænde består udelukkende af løvtræ med høj brændværdi, som brænder i lang tid og giver meget varme.
TIP: Det er altid en god idé, at tage brænde med indenfor til et par dages forbrug, da det sikrer fordampning af overfladefugt, som naturligt optages af tørt brænde fra luften, særligt i det fugtige vinterhalvår.

Dansk brænde

Hos Flammer.dk producerer og leverer vi også miljøvenligt og bæredygtigt brænde direkte fra lokale skove i Danmark. Vi sikrer derfor vores kunder den bedste kvalitet og en ensartet kløvning, til konkurrencedygtige priser. Vi garanterer at vores ovntørrede brænde er tørt helt ind til kernen. Vi har et højteknologisk moderne tørringsanlæg i Danmark, som sikrer den højeste kvalitet. Alt arbejdet med det danske træ er udført på dansk jord og brændet leveres fra skove der lever op til bæredygtighedskrav.

Træpiller

Vores træpiller er fremstillet af ren savsmuld og høvlspåner fra træindustrien og lever op til markedets skrappeste krav omkring pillestyrke og slaggedannelse under afbrænding.
Dette anbefales til alle, som vil have optimal forbrænding uden problemdannelser.
Bioenergi er fremtiden og CO2-neutral energi, er med til at mindske drivhuseffekten.

Hvorfor ovntørret brænde?

Fyrer man med vådt brænde i sin brændeovn eller pejs, udnytter man ikke energien i brændet optimalt, da den høje fugtprocent gør det svært at opnå en høj forbrændingstemperatur.
Resultatet er en væsentlig forringet varmeøkonomi med mere røg og forurening, ligesom ens brændeovn, pejs og skorsten hurtigere sodes til.

Ingen insekter og andet småkryb:
Flammer.dk leverer kvalitets brænde som er ovntørret inden brændet stables i vores palletårne.
Dette sikrer at der ikke gemmer sig uønskede skadedyr i selve palletårnet.

Derfor kan det kun anbefales, at man fyrer med ovntørret brænde, da fugtprocenten er væsentligt nedbragt og slut produktet er tørt kvalitets brænde, med høj brændværdi og maksimalt 15% fugt tilbage i træet.